Duurzaamheid bij CK Chemie

Engagement tegenover mens en natuur


Overzicht

Duurzaamheid in ieder opzicht wordt voor onze strategische oriëntering almaar belangrijker en veel hebben wij al gerealiseerd. Verantwoorde en duurzame bedrijfsprocessen beschouwen wij als een morele verplichting tegenover mens en milieu. Ook onze klanten hechten er steeds meer belang aan, procescycli op te volgen en de duurzaamheid daarvan te toetsen.

Als onderaannemer werken wij met chemische producten van alle classificaties. Alleen op basis daarvan bestaat voor ons de plicht om ecologisch, economisch en duurzaam te handelen en om processen gestaag te verbeteren. Daarvoor worden onze medewerkers doorlopend geschoold en intensief op hun taken voorbereid.

Gecertificeerde managementsystemen

Uiteraard werken wij uitsluitend in het kader van wettelijke bepalingen. Met aanvullende certificeringen winnen en behouden wij het vertrouwen van onze klanten. De firma CK Chemie GmbH is gecertificeerd conform DIN EN ISO 9001:2015 (kwaliteitsmanagement), conform DIN EN ISO 14001:2015 (milieumanagement), conform DIN ISO 45001:2018 (arbeids- en gezondheidsbescherming) en conform HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) om levensmiddelen te garanderen die geen bedreiging voor de gezondheid vormen.

Gedocumenteerde arbeidsprocessen in ieder bedrijfsonderdeel garanderen u de naleving van de kwaliteitsstandaarden, van de bepaalde milieudoelstellingen en van de bescherming van de medewerkers. Onze dienstenpakketten zijn gebaseerd op een omvangrijke risicobeoordeling van de bedrijfsprocessen en van de verwerkte producten.

Transparantie ook bij ethische verplichtingen

Wij werken transparant en zoals bij het Kaizen principe met het doel, ons voortdurend te verbeteren. Daarom past onze onderneming zich flexibel aan de actuele eisen aan en houdt ze rekening met verwachtingen die aan de toekomst gesteld worden. Veranderingen zijn bij ons gewenst en worden gestimuleerd. Neem gerust contact met ons op als u vragen of suggesties met betrekking tot onze bedrijfsstandaarden hebt.

Doelstellingen

Onze kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen ter bescherming van het milieu zijn veeleisend. Ze betreffen alle geledingen van de productie en van het beheer: afval, afvalwater, energieverbruik alsook waterverbruik. Door een continue optimalisatie van de waardeketen hebben wij de duurzaamheid en de milieubescherming reeds beduidend verbeterd. En verder toetsen wij regelmatig alle processen van de firma CK Chemie GmbH met het oog op verbeteringen ten voordele van mens en milieu. De realisatie van doelstellingen is onderworpen aan interne en externe controles. U hebt vragen over onze standaarden en doelstellingen? Neem dan gewoon contact met ons op. Wij verstrekken graag inlichtingen.

Managementsystemen

Bij ons profiteert u van de efficiëntie en duurzaamheid van internationaal erkende managementsystemen. Deze systemen en de bijhorende controlemechanismen vormen de basis van onze duurzaamheidsstrategie. Het besef van de noodzaak, zich voortdurend te verbeteren, kenmerkt de bedrijfsleiding, het management en ook de medewerkers van alle bedrijfsonderdelen.

Het kwaliteitsmanagementsysteem DIN EN ISO 9001:2015 definieert interne en externe standaarden. Processen worden gedefinieerd, getoetst en, indien noodzakelijk, aangepast. Ons milieumanagement geven wij vorm in overeenstemming met de DIN EN ISO 14001:2015. Binnen de onderneming wordt naast kwaliteit en milieubescherming ook veel waarde aan de veiligheid bij het werk en aan de bescherming van de gezondheid van de medewerk(st)ers en van hun omgeving gehecht. De DIN ISO 45001:2018 ondersteunt de medewerk(st)ers bij de omgang met chemicaliën en gereedschap en levert er een bijdrage aan, de onderneming veiliger te maken. De hier door ons bepaalde doelstellingen zijn hoog en ons streven staat in functie van de realisatie van onze doelstellingen.

Door toepassing van het HACCP-concept garanderen wij een veilige omgang met producten die voor levensmiddelen relevant zijn – gaande van de verwerking over de opslag tot de verlading en het transport. Ons geschoold personeel definieert mogelijke risico’s en ontwikkelt maatregelen ter preventie. Aan de hand van omvangrijke documentaties kunnen medewerkers en klanten deze maatregelen opvolgen.

Indien u meer over ons concept voor duurzaam management wenst te weten, vraagt u ons dat gewoon. Wij beantwoorden graag uw vragen daarover.

Medewerkers

In het team ontwikkelen wij innovatieve oplossingen en diensten voor onze klanten. Daardoor behouden wij het concurrentievermogen van de firma CK Chemie GmbH. Als klant profiteert u van efficiënte processen die ook met toenemende eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en reproduceerbaarheid overeenstemmen.

Medewerkers stimuleren en opeisen

Onze medewerkers staan achter de duurzaamheidsstrategie van de firma CK Chemie GmbH. Elke medewerker wordt in overeenstemming met zijn/haar capaciteiten ingezet en ondersteund. Elke medewerker dient zijn/haar sterke punten en ideeën in te brengen. Door deze ontplooiingsmogelijkheden zijn onze medewerkers tevreden en uiterst gemotiveerd. Hier trekt iedereen aan één streng – er helemaal van overtuigd dat dit het beste is voor onderneming, klanten en milieu. Bepalingen van de arbeidsbescherming en van het minimumloon nemen wij uiteraard strik en zonder compromissen in acht.

Divider

Milieu

60 % van onze energiebehoefte dekken wij reeds door moderne fotovoltaïsche installaties op de daken van onze productiegebouwen. Daarvóór hebben wij in een energiebesparende lichttechniek geïnvesteerd. Als het erop aankomt, energie te sparen, doen wij mee. Dat ontlast het milieu en doet de kosten dalen.

Ook bij de omgang met de hulpbron “water” handelen wij bewust en zo zuinig mogelijk. Wij zien er niet tegen op, processen regelmatig op besparingsmogelijkheden te controleren. Afvalwater behandelen wij met de nodige zorgvuldigheid.

Uiteraard voeren wij al het afval vakkundig en in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen af. Reeds van tevoren vermijden en reduceren wij afval, voor zover dit nuttig en mogelijk is.

Een bijkomend milieuthema vormen de emissies. Hier zetten wij in op moderne, uiterst efficiënte technologieën om geluids- en stofemissies te vermijden dan wel tot een minimum te herleiden. Alle medewerkers zijn zodanig geschoold, dat zij zich van de nood aan een verantwoorde omgang met chemicaliën bewust zijn. Als exploitant van een gecertificeerde installatie conform de Duitse wet op de bescherming tegen emissies gaat de firma CK Chemie GmbH de verplichting aan, de vestiging doorlopend te evalueren en te controleren.

Klanten

Voor onze klanten zijn wij uit overtuiging een betrouwbare partner. Hun behoeften en eisen analyseren wij uitgebreid tijdens een persoonlijk gesprek. Het directe contact vinden wij dan ook zeer belangrijk. Daardoor spaart u tijd en weet u dat uw aanvraag altijd op de juiste plaats aankomt. Jarenlange en veel vertrouwen uitstralende partnerschappen met klanten uit de meest uiteenlopende branches tonen ons dat deze benaderingswijze gewaardeerd wordt.

Samen groeien

Er zijn voortdurend nieuwe producten, nieuwe producteigenschappen en hogere eisen die aan de kwaliteit van de producten gesteld worden. Dergelijke uitdagingen gaan wij graag aan. Dat behoort tot onze bedrijfsstrategie. Zo optimaliseren wij voortdurend processen en breiden wij ons dienstenpakket uit. Uw tevredenheid is onze motivatie!

Onderneming

Met de firma CK Chemie GmbH komt u in contact met de toonaangevende onderaannemer voor bulkartikelen. Door de samenwerking met bedrijven uit talrijke branches zijn wij vertrouwd met de specifieke eisen van onze klanten en met hun producten. Eender wanneer nieuwe oplossingen gevraagd worden, staan wij u terzijde en brengen wij de ervaring en de knowhow op basis van 35 jaar succesvolle bedrijfsactiviteit mee.

Op onze maatschappelijke zetel in Mönchengladbach aan de Beneden-Rijn, in het westen van Duitsland, staan wij u voor uw projecten ter beschikking. U maakt hier kennis met een moderne productiefaciliteit die op klanttevredenheid, efficiëntie, duurzaamheid en tevreden medewerkers inzet. Deze strategie maximaliseert de voordelen van alle betrokkenen met inbegrip van het milieu.

Naast de verwerking van grondstoffen produceren wij halffabrikaten en eindproducten. Wij confectioneren en verpakken naar wens. Ook logistieke diensten maken deel uit van ons portfolio.

Gekwalificeerde medewerkers zijn omgang met chemicaliën und gevoelige producten meester. Vlakke hiërarchieën, vaste contactpersonen, korte communicatiekanalen en een centrale procesbesturing ondersteunen de snelle en succesvolle afwikkeling van uw orders.

Divider

Responsible Care

Responsible Care is een vrijwillig initiatief van de chemische industrie.

Continue verbeteringen op het gebied van milieubescherming, gezondheid en veiligheid zijn de doelstellingen van het RC-initiatief. De firma CK Chemie GmbH gaat de verplichting aan, de bindende RC-doelen te bereiken, en documenteert de resultaten. De verantwoorde omgang met natuurlijke hulpbronnen, een veilige en milieuvriendelijke hantering van gevaarlijke afvalstoffen en productstromen en ook de vroegtijdige vaststelling en beoordeling van risico’s in het proceslandschap zijn centrale elementen van een duurzaam bestuur vanwege de firma CK Chemie.

Responsible Care

EcoVadis

CK Chemie krijgt platinastatus van EcoVadis

Duurzaamheid is één van de belangrijkste grondbeginselen van de firma CK Chemie GmbH. Wij handelen met zin voor verantwoordelijkheid en beschermen zowel mens als milieu. Onze klanten ondersteunen wij bij een efficiënt gebruik van hun natuurlijke hulpbronnen. De firma CK Chemie controleert en verbetert voortdurend de eigen bedrijfsprocessen in de zin van altijd maar meer duurzaamheid.

Om onze wereldwijde waardeketen te verbeteren, werken wij samen met EcoVadis. EcoVadis werkt alomvattende ratings uit voor ondernemingen in de hele wereld. De evaluatie wordt in een Scorecard met puntenaantallen en medailles weergegeven. Er wordt rekening gehouden met aspecten zoals ethiek, mensenrechten, werkomstandigheden en milieu.

De firma CK Chemie heeft bij EcoVadis de platinastatus verworven. Zodoende behoren wij tot de TOP 1% platinabedrijven onder alle ondernemingen die aan het EcoVadis-platform deelnemen.

EcoVadis

Responsible Care

Responsible Care is een vrijwillig initiatief van de chemische industrie.

Responsible Care

Continue verbeteringen op het gebied van milieubescherming, gezondheid en veiligheid zijn de doelstellingen van het RC-initiatief. De firma CK Chemie GmbH gaat de verplichting aan, de bindende RC-doelen te bereiken, en documenteert de resultaten. De verantwoorde omgang met natuurlijke hulpbronnen, een veilige en milieuvriendelijke hantering van gevaarlijke afvalstoffen en productstromen en ook de vroegtijdige vaststelling en beoordeling van risico’s in het proceslandschap zijn centrale elementen van een duurzaam bestuur vanwege de firma CK Chemie.

EcoVadis

CK Chemie krijgt platinastatus van EcoVadis

EcoVadis

Duurzaamheid is één van de belangrijkste grondbeginselen van de firma CK Chemie GmbH. Wij handelen met zin voor verantwoordelijkheid en beschermen zowel mens als milieu. Onze klanten ondersteunen wij bij een efficiënt gebruik van hun natuurlijke hulpbronnen. De firma CK Chemie controleert en verbetert voortdurend de eigen bedrijfsprocessen in de zin van altijd maar meer duurzaamheid.

Om onze wereldwijde waardeketen te verbeteren, werken wij samen met EcoVadis. EcoVadis werkt alomvattende ratings uit voor ondernemingen in de hele wereld. De evaluatie wordt in een Scorecard met puntenaantallen en medailles weergegeven. Er wordt rekening gehouden met aspecten zoals ethiek, mensenrechten, werkomstandigheden en milieu.

De firma CK Chemie heeft bij EcoVadis de platinastatus verworven. Zodoende behoren wij tot de TOP 1% platinabedrijven onder alle ondernemingen die aan het EcoVadis-platform deelnemen.

CK CHEMIE GmbH
Boettger Str. 7a
41066 Mönchengladbach

TEL  02161 99460 0
FAX  02161 99460 90
MAIL info@ck-chemie.de


Mischen • Mahlen • Sieben • Konfektionieren

CK CHEMIE GmbH
Boettger Str. 7a
41066 Mönchengladbach

TEL  02161 99460 0
FAX  02161 99460 90
MAIL info@ck-chemie.de

ISO 45001
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Mischen • Mahlen • Sieben • Konfektionieren

CK CHEMIE GmbH
Boettger Str. 7a
41066 Mönchengladbach

TEL  02161 99460 0
FAX  02161 99460 90
MAIL info@ck-chemie.de

ISO 45001
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Mischen • Mahlen • Sieben • Konfektionieren